Kişisel Kütüphane Kişisel Kütüphane Her an, sınırsız erişim
Ortam Bağımsız Ortam Bağımsız Pc, cep telefonu, tablet ve kağıt
Konum Bağımsız Konum Bağımsız İstediğiniz eğitim bir tık yakınınızda
Bütçe Dostu Bütçe Dostu Uygun fiyatlı kaliteli eğitim
Nasıl Çalışır?
LSG
Öğretmen Desteği
Dinamik Soru Paketi

edersmarket.com, Profesyonel Öğretmenler tarafından hazırlanan ve sürekli yenilenen eğitim içeriklerini öğrencilerle buluşturan bir e-ticaret portalıdır. Öğretmekten zevk alan öğretmenlerin hazırladıkları, LGS, TYT(YKS), AYT(YKS), DGS, ALES, KPSS sınavlarına uygun içeriklerin tanıtım ve satışını yapar. Öğretmenlerin hazırladıkları tüm içerikler Video Ders, Soru Paketi, Canlı Ders, Öğretmen Takibi, Sezonluk Eğitim, Deneme Sınavı, Soru Çözümleri, Çözemediğim Sorular, Anlamadığım Konular, Hatırlatma Dersleri, Sınav Pratikleri türlerindeki ürün veya hizmetler olabilir.

edersmarket.com kullanan öğrenciler lokasyon bağımsız olarak kaliteli eğitime kolayca ulaşabilecektir.Tüm eğitim içerikleri her platformdan dijital olarak ulaşılabilir şekilde dizayn edilmiştir.Öğrenciler dilerse bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi dijital aletlerle çalışabilir, dilerse de kağıt üzerine e-kitap çıktıları alarak test çözebilir, dökümanlara çalışabilirler. Öğrencilere özel olarak hazırlanan kişisel kütüphane sayesinde öğrenciler kendilerine özel takip sistemlerinin kontrol ettikleri testler oluşturup, testlerine istedikleri an erişebilir, hatalarını ve cevaplarını görebilir, çıktı alabilir.Bu şekilde öğrencinin tüm ihtiyacı olan sınav hazırlık kütüphanesine her an erişimi mümkün olacak ve kitap taşıma derdinden kurtulacaktır. Öğrenciler basım, dağıtım, yayıncılık benzeri ek maliyetlerden kurtarılmış dijital sistem sayesinde eğitim içeriklerini çok ekonomik fiyatlarla temin edebilecekler.

Bulunduğumuz eğitim döneminde sayısal dersler ağırlıklı olmak üzere barındırdığı ürün/hizmet ders konuları aşağıdaki gibi olup ileriki dönemlerde Coğrafya, Tarih, İlahiyat gibi sözel dersler de eklenecektir.
LGS-Matematik : Çarpanlar ve Katlar , Üslü İfadeler , Kareköklü İfadeler , Basit Olayların Olma Olasılığı , Üçgenler , Dönüşüm Geometrisi , Cebirsel İfadeler ve Özdeşlik , Eşlik ve Benzerlik , Doğrusal Denklemler , Denklem Sistemleri , Eşitsizlikler , Geometrik Cisimler , Veri Analizi ,
LGS-Türkçe : Sözcükte Anlam , Cümlede Anlam , Paragrafta Anlam , Ses  Bilgisi , Yazım (imla) Kuralları , Noktalama İşaretleri , Fiilimsiler(Eylemsi) , Cümlenin Ögeleri , Fiil Çatısı , Cümle Çeşitleri , Anlatım Bozuklukları , Söz Sanatları , Yazı (Metin) Türleri ,
LGS-Fen Bilgisi : Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren , DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam , Basınç / Fiziksel Olaylar , Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası , Basit Makineler / Fiziksel Olaylar , Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam , Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar ,
LGS-İngilizce : Friendship , Teen Life , Cooking , Communıcation , The Internet , Adventures , Tourısm , Chores , Science , Natural Forces ,
TYT-Matematik : Rasyonel Sayılar , OBEB-OKEK , Köklü İfadeler , Çarpanlara Ayırma , Üslü İfadeler , Denklem Çözme , Basit Eşitsizlikler , Bölünebilme Kuralları , Fonksiyonlar , Mantık , Kümeler , İşlem , Sayı Basamakları , Temel Kavramlar , Problemler , Modüler Aritmetik , Mutlak Değer , Oran-Orantı , Permütasyon-Kombinasyon , Ondalıklı Sayılar , Olasılık ,
TYT-Türkçe : Sözcük Anlamı , Cümle Anlamı , Paragraf , Anlatım Bozukluğu , Yazım Kuralları , Noktalama İşaretleri , Dil Bilgisi , Deyim ve Atasözleri , Ses Olayı , Dilbilgisi ,
TYT-Fizik : Fizik Bilimine Giriş , Madde ve Özellikleri , Isı ve Sıcaklık , Optik , Basınç , Basit Makineler , Sıvıların Kaldırma Kuvveti , Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket , Dinamik , İş ve Enerji , Elektrik ve Manyetizma , Mıknatıs ve Manyetik Alan , Ses , Elektrostatik ,
TYT-Kimya : Madde ve Özellikleri , Atom ve Yapısı , Periyodik Sistem , Kimyasal Hesaplamalar , Bileşikler , Karışımlar , Kimya Kanunları , Kimyasal Değişimler , Kimyasal Bağlar , Hayatımızda Kimya ,
TYT-Biyoloji : Canlıların Ortak Özellikleri , Canlıların Temel Bileşenleri , Hücre ve Yapısı , Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması , Ekoloji , Kalıtım , Sistemler ,
TYT-İngilizce : Kelime Bilgisi , Dil Bilgisi , Cloze Test , Cümleyi Tamamlama , İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma , Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma , Paragraf Anlamca Yakın Cümleyi Bulma , Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma , Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma , Diyalog Tamamlama , Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma ,
AYT-Matematik : Temel Kavramlar , Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı , Rasyonel - Ondalıklı Sayılar , Basit Eşitsizlikler , Mutlak Değer , Üslü Sayılar , Köklü Sayılar , Çarpanlara Ayırma Özdeşlikler , Denklem Çözme 2 , 2. Dereceden Denklemler , Fonksiyonlar , Olasılık , Oran-Orantı , Binom , İstatistik , Kümeler , Polinomlar , Mantık , Eşitsizlikler , Parabol , Permütasyon , Kombinasyon , Karmaşık Sayılar , Logaritma , Aritmetik Geometrik Diziler , Limit-Süreklilik , Trigonometri , Türev Alma Kuralları ,
AYT-Edebiyat : Sözcükte Anlam , Cümlede Anlam , Paragraf , Karma Dil Bilgisi , Anlatım Bozuklukları , Yazım Kuralları , Noktalama İşaretleri , Metinlerin Sınıflandırılması , Şiir Bilgisi , Söz Sanatları , İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı , Halk Edebiyatı , Divan Edebiyatı , Edebiyat Akımları , Tanzimat Edebiyatı , Serveti-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı , Milli Edebiyat , Cumhuriyet Edebiyatı ,
AYT-Fizik : Fizik Bilimine Giriş (Fiziğin Doğası) , Madde ve Özellikleri , Kuvvet-Moment-Denge Merkezi-Atışlar , İş-Güç-Enerji , Isı ve Sıcaklık (Genleşme) , Elektrostatik , Elektrik ve Manyetizma , Basınç ve Kaldırma Kuvveti , Dalgalar , Optik , Mekanik , Çembersel Hareket , Basit Harmonik Hareket , Dalga Mekaniği , Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive , Modern Fizik , Işık Teorileri ve Fotoelektrik , Astronomi ,
AYT-Kimya : Hayatımızda Kimya , Atom ve Yapısı , Periyodik Sistem , Kimyasal Hesaplamalar , Gazlar , Çözeltiler , Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji , Reaksiyon Hızı , Kimyasal Denge , Kimyasal Türler Arası Etkileşimler , Çözünürlük Dengesi , İngirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri , Sulu Çözeltilerde Asit Baz Dengesi , Elektrokimya , Çekirdek Kimyası , Elementler Kimyası , Organik Kimya , Kimyasal Bağlar , Bileşikler , Mol Kavramı ,
AYT-Biyoloji : Biyoloji Bilimi , Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler , Hücrenin Yapısı, İşlevi ve Hücre Bölünmeleri , Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması , Üreme , İnsanda Üreme Sistemi , Kalıtım , Modern Genetik Uygulamaları , Ekosistem Ekolojisi , Dünyamız , Canlılarda Enerji Dönüşümü , Solunum , İnsan Fizyolojisi , Endokrin Sistemi , Duyu Organları , Destek ve Hareket Sistemi , Sindirim Sistemi , İnsanda Sinir Sistemi , Dolaşım Sistemi , Genden Proteine , Hayatın Başlangıcı ve Evrim , Bitkisel Dokular , Bitki Biyolojisi , Kominite ve Popülasyon Ekolojisi ,
DGS-Matematik : Temel Kavramlar (Sayılar) , Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı , Bölme ve Bölünebilme Kuralları , Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı , Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok) , Faktöriyel , Modüler Aritmetik , Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler , Taban Aritmetiği , Basit Eşitsizlikler ve Sıralama , Mutlak Değer , Üslü Sayılar , Kareköklü Sayılar , Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler , Oran Orantı , Denklem Çözme , Problemler , Kümeler , İşlem , Permütasyon , Kombinasyon , Olasılık , Fonksiyonlar ,
DGS-Türkçe : Sözcükte Anlam , Cümlede Anlam , Paragraf , Noktalama İşaretleri , Yapı Bilgisi , Ses Bilgisi , Sözcük Bilgisi , Cümle Bilgisi , Yazım Kuralları , Anlatım Bozuklukları ,
DGS-Geometri : Doğruda Açılar , Üçgende Açılar , Açı Kenar Bağıntıları , Dik Üçgen , Açıortay , Kenarortay , Özel Üçgenler , Üçgende Alan , Üçgende Benzerlik , Çokgenler , Dörtgenler , Dikdörtgen , Kare , Paralelkenar , Eşkenar Dörtgen , Yamuk , Deltoid , Çemberde Açı , Çemberde Uzunluk , Dairede Alan , Analitik Geometri , Katı Cisimler ,
ALES-Matematik : Temel Kavramlar (Sayılar) , Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler , Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı , Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı , Bölme ve Bölünebilme Kuralları , Faktöriyel , Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok) , Taban Aritmetiği , Denklem Çözme , Basit Eşitsizlikler ve Sıralama , Mutlak Değer , Üslü Sayılar , Kareköklü Sayılar , Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler , Oran Orantı , Problemler , Kümeler , Fonksiyonlar , İşlem , Modüler Aritmetik , Permütasyon , Kombinasyon , Olasılık , Karma Tüm Konular Deneme Sınav , Karma Tüm Konular ,
ALES-Türkçe : Sözcükte Anlam , Cümlede Anlam , Paragraf , Noktalama İşaretleri , Yapı Bilgisi , Ses Bilgisi , Sözcük Bilgisi , Cümle Bilgisi , Yazım Kuralları , Anlatım Bozuklukları ,
ALES-Geometri : Doğruda Açılar , Üçgende Açılar , Açı Kenar Bağıntıları , Dik Üçgen , Açıortay , Kenarortay , Özel Üçgenler , Üçgende Alan , Üçgende Benzerlik , Çokgenler , Dörtgenler , Dikdörtgen , Kare , Paralelkenar , Eşkenar Dörtgen , Yamuk , Deltoid , Çemberde Açı , Çemberde Uzunluk , Dairede Alan , Analitik Geometri , Katı Cisimler ,
KPSS-Matematik : Sayı Basamakları , Sayılar ve Temel Kavramlar , Bölme-Bölünebilme Kuralları , Asal Çarpanlar Bölen Sayısı , Birinci Dereceden Denklemler , Rasyonel Sayılar , Eşitsizlik , Mutlak Değer , Üslü Sayılar , Köklü Sayılar , Çarpanlara Ayırma , Oran - Orantı , Problemler , Kümeler , Fonskiyon İşlem Modüler Aritmetik , Permütasyon , Kombinasyon , Olasılık , Tablo ve Grafikler , Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok) , Sayısal Mantık ,
KPSS-Türkçe : Sözcükte Anlam , Cümlede Anlam , Paragrafta Anlam , Ses Bilgisi , Yapı Bilgisi , Sözcük Türleri , Cümle Bilgisi , Yazım Kuralları , Noktalama İşaretleri , Anlatım Bozuklukları , Sözel Mantık ,

Başarı bir tık uzağınızda, ücretsiz demo paketimizi kullanmaya başlayarak sistem hakkında hemen bilgi sahibi olabilirsiniz.

Blog Gönderilerinden
Genetik Mühendisliği Nedir?

Genetik Mühendisliği Nedir?

390 0 0
Biyolojinin karizmatik mesleği, peki ne işe yarar?
Genetik Mühendisliği Nedir?

Genetik Mühendisliği Nedir?

390 0 0
Biyolojinin karizmatik mesleği, peki ne işe yarar?
DGS ve ALES Geometri Setlerimi İncelediniz mi?

DGS ve ALES Geometri Setlerimi İncelediniz mi?

333 0 0
Geometri zor diyenlerdenseniz setlerimi sizler için hazırladım.Videolu soru çözümleri ile anlamadığınız konu kalmayacak.
DGS ve ALES Geometri Setlerimi İncelediniz mi?

DGS ve ALES Geometri Setlerimi İncelediniz mi?

333 0 0
Geometri zor diyenlerdenseniz setlerimi sizler için hazırladım.Videolu soru çözümleri ile anlamadığınız konu kalmayacak.
Motivasyonun mu yok?

Motivasyonun mu yok?

359 0 0
Ne çektik bu motivasyondan, gün gelir 1 saatlik çalışma 4-5 saat sürer.Ne yapmalı peki?
Özgür Hoca
Özgür Hoca
Matematik Öğretmeni
Şehir : İstanbul Yaş : 42
 • Video Ders
 • Soru Paketi
 • Deneme Sınavı
 • Soru Çözümleri
Zekiye Akbulut
Zekiye Akbulut
Türk dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Şehir : İstanbul Yaş : 45
 • Soru Paketi
Şeyda Akca
Şeyda Akca
Fizik Öğretmeni
Şehir : Aksaray Yaş : 32
 • Video Ders
 • Canlı Ders
 • Çözemediğim Sorular
 • Anlamadığım Konular
Zübeyde Yiğit
Zübeyde Yiğit
Türkçe - Edebiyat Öğretmeni
Şehir : Ankara Yaş : 53
 • Video Ders
 • Soru Paketi
 • Canlı Ders
 • Öğretmen Takibi
 • Deneme Sınavı
 • Anlamadığım Konular
 • Hatırlatma Dersleri
Afife Ak
Afife Ak
Edebiyat Öğretmeni
Şehir : Ankara Yaş : 61
 • Video Ders
 • Soru Paketi
 • Canlı Ders
 • Öğretmen Takibi
Serdar Erdemli
Serdar Erdemli
Akademisyen
Şehir : Ankara Yaş : 57
 • Video Ders
 • Canlı Ders
Sercan Arslan
Sercan Arslan
Matematik Öğretmeni
Şehir : Ankara Yaş : 43
 • Soru Paketi
 • Canlı Ders
 • Deneme Sınavı
 • Soru Çözümleri
 • Çözemediğim Sorular
 • Sınav Pratikleri
Hasan Yağcı
Hasan Yağcı
Fizik Öğretmeni
Şehir : Ankara Yaş : 32
 • Video Ders
 • Soru Paketi
 • Anlamadığım Konular
 • Hatırlatma Dersleri