Sınav Kazandırır
Dinamik Soru Paketi

edersmarket.com, Profesyonel Öğretmenler tarafından hazırlanan ve sürekli yenilenen eğitim içeriklerini öğrencilerle buluşturan bir e-ticaret portalıdır. Öğretmekten zevk alan öğretmenlerin hazırladıkları, YDT, TYT(YKS), AYT(YKS), DGS, YÖKDİL, ALES, KPSS, YDS sınavlarına uygun içeriklerin tanıtım ve satışını yapar. Öğretmenlerin hazırladıkları tüm içerikler Soru Paketi, Deneme Sınavı, Soru Çözümleri türlerindeki ürün veya hizmetler olabilir.

edersmarket.com kullanan öğrenciler lokasyon bağımsız olarak kaliteli eğitime kolayca ulaşabilecektir.Tüm eğitim içerikleri her platformdan dijital olarak ulaşılabilir şekilde dizayn edilmiştir.Öğrenciler dilerse bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi dijital aletlerle çalışabilir, dilerse de kağıt üzerine e-kitap çıktıları alarak test çözebilir, dökümanlara çalışabilirler. Öğrencilere özel olarak hazırlanan kişisel kütüphane sayesinde öğrenciler kendilerine özel takip sistemlerinin kontrol ettikleri testler oluşturup, testlerine istedikleri an erişebilir, hatalarını ve cevaplarını görebilir, çıktı alabilir.Bu şekilde öğrencinin tüm ihtiyacı olan sınav hazırlık kütüphanesine her an erişimi mümkün olacak ve kitap taşıma derdinden kurtulacaktır. Öğrenciler basım, dağıtım, yayıncılık benzeri ek maliyetlerden kurtarılmış dijital sistem sayesinde eğitim içeriklerini çok ekonomik fiyatlarla temin edebilecekler.

Bulunduğumuz eğitim döneminde sayısal dersler ağırlıklı olmak üzere barındırdığı ürün/hizmet ders konuları aşağıdaki gibi olup ileriki dönemlerde Coğrafya, Tarih, İlahiyat gibi sözel dersler de eklenecektir.
TYT-Matematik : Rasyonel Sayılar , OBEB-OKEK , Köklü İfadeler , Çarpanlara Ayırma , Üslü İfadeler , Denklem Çözme , Basit Eşitsizlikler , Bölünebilme Kuralları , Fonksiyonlar , Mantık , Kümeler , İşlem , Sayı Basamakları , Temel Kavramlar , Problemler , Modüler Aritmetik , Mutlak Değer , Oran-Orantı , Permütasyon-Kombinasyon , Ondalıklı Sayılar , Olasılık ,
TYT-Türkçe : Sözcük Anlamı , Cümle Anlamı , Paragraf , Anlatım Bozukluğu , Yazım Kuralları , Noktalama İşaretleri , Deyim ve Atasözleri , Ses Olayı , Dil Bilgisi ,
TYT-Fizik : Fizik Bilimine Giriş , Madde ve Özellikleri , Isı ve Sıcaklık , Optik , Basınç , Basit Makineler , Sıvıların Kaldırma Kuvveti , Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket , Dinamik , İş ve Enerji , Elektrik ve Manyetizma , Mıknatıs ve Manyetik Alan , Ses , Elektrostatik ,
TYT-Kimya : Madde ve Özellikleri , Atom ve Yapısı , Periyodik Sistem , Kimyasal Hesaplamalar , Bileşikler , Karışımlar , Kimya Kanunları , Kimyasal Değişimler , Kimyasal Bağlar , Hayatımızda Kimya ,
TYT-Biyoloji : Canlıların Ortak Özellikleri , Canlıların Temel Bileşenleri , Hücre ve Yapısı , Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması , Ekoloji , Kalıtım , Sistemler ,
AYT-Matematik : Temel Kavramlar , Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı , Rasyonel - Ondalıklı Sayılar , Basit Eşitsizlikler , Mutlak Değer , Üslü Sayılar , Köklü Sayılar , Çarpanlara Ayırma Özdeşlikler , Denklem Çözme 2 , 2. Dereceden Denklemler , Fonksiyonlar , Olasılık , Oran-Orantı , Binom , İstatistik , Kümeler , Polinomlar , Mantık , Eşitsizlikler , Parabol , Permütasyon , Kombinasyon , Karmaşık Sayılar , Logaritma , Aritmetik Geometrik Diziler , Limit-Süreklilik , Trigonometri , Türev Alma Kuralları ,
AYT-Edebiyat : Sözcükte Anlam , Cümlede Anlam , Paragraf , Karma Dil Bilgisi , Anlatım Bozuklukları , Yazım Kuralları , Noktalama İşaretleri , Metinlerin Sınıflandırılması , Şiir Bilgisi , Söz Sanatları , İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı , Halk Edebiyatı , Divan Edebiyatı , Edebiyat Akımları , Tanzimat Edebiyatı , Serveti-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı , Milli Edebiyat , Cumhuriyet Edebiyatı ,
AYT-Fizik : Fizik Bilimine Giriş (Fiziğin Doğası) , Madde ve Özellikleri , Kuvvet-Moment-Denge Merkezi-Atışlar , İş-Güç-Enerji , Isı ve Sıcaklık (Genleşme) , Elektrostatik , Elektrik ve Manyetizma , Basınç ve Kaldırma Kuvveti , Dalgalar , Optik , Mekanik , Çembersel Hareket , Basit Harmonik Hareket , Dalga Mekaniği , Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive , Modern Fizik , Işık Teorileri ve Fotoelektrik , Astronomi ,
AYT-Kimya : Hayatımızda Kimya , Atom ve Yapısı , Periyodik Sistem , Kimyasal Hesaplamalar , Gazlar , Çözeltiler , Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji , Reaksiyon Hızı , Kimyasal Denge , Kimyasal Türler Arası Etkileşimler , Çözünürlük Dengesi , İngirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri , Sulu Çözeltilerde Asit Baz Dengesi , Elektrokimya , Çekirdek Kimyası , Elementler Kimyası , Organik Kimya , Kimyasal Bağlar , Bileşikler , Mol Kavramı ,
AYT-Biyoloji : Biyoloji Bilimi , Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler , Hücrenin Yapısı, İşlevi ve Hücre Bölünmeleri , Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması , Üreme , İnsanda Üreme Sistemi , Kalıtım , Modern Genetik Uygulamaları , Ekosistem Ekolojisi , Dünyamız , Canlılarda Enerji Dönüşümü , Solunum , İnsan Fizyolojisi , Endokrin Sistemi , Duyu Organları , Destek ve Hareket Sistemi , Sindirim Sistemi , İnsanda Sinir Sistemi , Dolaşım Sistemi , Genden Proteine , Hayatın Başlangıcı ve Evrim , Bitkisel Dokular , Bitki Biyolojisi , Kominite ve Popülasyon Ekolojisi ,
YDT-İngilizce : Kelime Bilgisi - Vocabulary , Dil Bilgisi Zamanlar - Grammar Tenses , Dilbilgisi Edatlar ve diğer – Grammar Prepositions and other , Dilbilgisi Bağlaçlar – Grammar Conjunctions , Paragraftan terim çıkartma – Close Test , Cümle Tamamlama - Sentence Completion , Türkçe Çeviri - Translation to Turkish , İngilizce Çeviri - Translation to English , Paragraf - Reading Comprehension , Anlamca Yakın Cümleyi Bulma - Sentence Transformation , Paragrafta Anlam Bütünlüğü - Paragraph Completion , Diyalog Tamamlama - Dialogues , Verilen Durumdaki İfade - Situations , Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle – Odd Sentence in a Paragraph , Dilbilgisi Karma Konular - Full Grammar ,
DGS-Matematik : Temel Kavramlar (Sayılar) , Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı , Bölme ve Bölünebilme Kuralları , Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı , Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok) , Faktöriyel , Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler , Basit Eşitsizlikler ve Sıralama , Mutlak Değer , Üslü Sayılar , Kareköklü Sayılar , Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler , Oran Orantı , Denklem Çözme , Problemler , Kümeler , İşlem , Permütasyon , Kombinasyon , Olasılık , Fonksiyonlar ,
DGS-Türkçe : Sözcükte Anlam , Cümlede Anlam , Paragraf , Noktalama İşaretleri , Yapı Bilgisi , Ses Bilgisi , Sözcük Bilgisi , Cümle Bilgisi , Yazım Kuralları , Anlatım Bozuklukları ,
DGS-Geometri : Doğruda Açılar , Üçgende Açılar , Açı Kenar Bağıntıları , Dik Üçgen , Açıortay , Kenarortay , Özel Üçgenler , Üçgende Alan , Üçgende Benzerlik , Çokgenler , Dörtgenler , Dikdörtgen , Kare , Paralelkenar , Eşkenar Dörtgen , Yamuk , Deltoid , Çemberde Açı , Çemberde Uzunluk , Dairede Alan , Analitik Geometri , Katı Cisimler ,
YOKDİL-İngilizce : Kelime Bilgisi ,
ALES-Matematik : Temel Kavramlar (Sayılar) , Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler , Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı , Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı , Bölme ve Bölünebilme Kuralları , Faktöriyel , Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok) , Taban Aritmetiği , Denklem Çözme , Basit Eşitsizlikler ve Sıralama , Mutlak Değer , Üslü Sayılar , Kareköklü Sayılar , Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler , Oran Orantı , Problemler , Kümeler , Fonksiyonlar , İşlem , Modüler Aritmetik , Permütasyon , Olasılık , Karma Tüm Konular ,
ALES-Türkçe : Sözcükte Anlam , Cümlede Anlam , Paragraf , Noktalama İşaretleri , Yapı Bilgisi , Ses Bilgisi , Sözcük Bilgisi , Cümle Bilgisi , Yazım Kuralları , Anlatım Bozuklukları ,
ALES-Geometri : Doğruda Açılar , Üçgende Açılar , Açı Kenar Bağıntıları , Dik Üçgen , Açıortay , Kenarortay , Özel Üçgenler , Üçgende Alan , Üçgende Benzerlik , Çokgenler , Dörtgenler , Dikdörtgen , Kare , Paralelkenar , Eşkenar Dörtgen , Yamuk , Deltoid , Çemberde Açı , Çemberde Uzunluk , Dairede Alan , Analitik Geometri , Katı Cisimler ,
KPSS-Matematik : Sayı Basamakları , Sayılar ve Temel Kavramlar , Bölme-Bölünebilme Kuralları , Asal Çarpanlar Bölen Sayısı , Birinci Dereceden Denklemler , Rasyonel Sayılar , Eşitsizlik , Mutlak Değer , Üslü Sayılar , Köklü Sayılar , Çarpanlara Ayırma , Oran - Orantı , Problemler , Kümeler , Fonskiyon İşlem Modüler Aritmetik , Permütasyon , Olasılık , Tablo ve Grafikler , Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok) , Sayısal Mantık ,
KPSS-Türkçe : Sözcükte Anlam , Cümlede Anlam , Paragrafta Anlam , Ses Bilgisi , Yapı Bilgisi , Sözcük Türleri , Cümle Bilgisi , Yazım Kuralları , Noktalama İşaretleri , Anlatım Bozuklukları , Sözel Mantık ,
YDS-İngilizce : Vocabulary , Full Grammar ,

Başarı bir tık uzağınızda, ücretsiz demo paketlerimizi kullanmaya başlayarak sistem hakkında hemen bilgi sahibi olabilirsiniz.

Merve Andaç
Merve Andaç
Öğrenci Koçu
Şehir : İstanbul Yaş : 24
 • Öğretmen Takibi
 • Soru Çözümleri
Mahmut Tansu Balioğlu
Mahmut Tansu Balioğlu
Matematik Öğretmeni
Şehir : İstanbul Yaş : 54
 • Soru Çözümleri
Şeyma Dönmez
Şeyma Dönmez
Matematik Öğretmeni
Şehir : Konya Yaş : 29
 • Soru Paketi
 • Deneme Sınavı
 • Anlamadığım Konular
 • Hatırlatma Dersleri
 • Sınav Pratikleri
Dikran Kılıç
Dikran Kılıç
Fizik Öğretmeni
Şehir : Bitlis Yaş : 37
 • Video Ders
 • Soru Paketi
 • Canlı Ders
 • Öğretmen Takibi
 • Sezonluk Eğitim
 • Deneme Sınavı
 • Soru Çözümleri
 • Çözemediğim Sorular
 • Anlamadığım Konular
 • Hatırlatma Dersleri
Sinan İhtiyaroğlu
Sinan İhtiyaroğlu
Kimya Öğretmeni
Şehir : İstanbul Yaş : 36
 • Video Ders
 • Soru Paketi
 • Canlı Ders
 • Öğretmen Takibi
 • Sezonluk Eğitim
 • Deneme Sınavı
 • Soru Çözümleri
 • Çözemediğim Sorular
 • Anlamadığım Konular
 • Hatırlatma Dersleri
 • Sınav Pratikleri
Murat Turan
Murat Turan
Matematik Öğretmeni
Şehir : İstanbul Yaş : 45
 • Soru Çözümleri
Öykü Dalak
Öykü Dalak
İngilizce Öğretmeni
Şehir : Ankara Yaş : 32
 • Video Ders
 • Soru Paketi
 • Canlı Ders
 • Soru Çözümleri
 • Çözemediğim Sorular
 • Anlamadığım Konular
 • Hatırlatma Dersleri
 • Sınav Pratikleri
Süleyman Yayla
Süleyman Yayla
Matematik Öğretmeni
Şehir : Kocaeli Yaş : 34
 • Canlı Ders
 • Öğretmen Takibi
 • Deneme Sınavı
 • Soru Çözümleri
 • Çözemediğim Sorular
 • Anlamadığım Konular
 • Hatırlatma Dersleri
 • Sınav Pratikleri
X
edersmarket.com'u kullanarakÇerez Politikamızıkabul etmiş sayılırsınız.